Бустан уль-Мухиббин

Қолжазба.  Авторы – Шейх Худайдад Таш-Мухаммед әл-Бухари, Ясауи ізбасары. Ясауия силсиласының теориялық, практикалық ғұрыптары жөнінде өте терең мағлұмат береді. Түркі тілінде. Шамамен ХҮІІІ ғ. аяғында жазылған. Ясуиге қатысты «Диуани хикметтен» кейінгі құнды кітап деп бағалауға болады.