Қожа Ахмет Ясауи кесенесі мен маңында жерленген тұлғалардың тізімі

І. Кесенеде  жерленген діни-рухани тұлғалар

 1. Қожа Ахмет Ясауи Ибраһимұлы — 1103 — 1166 жж.
 2. Айша Хұштадж Мұсақожақызы — ХІІ ғ.
 3. Сұлтан Ибраһим – ХІІ ғ.
 4. Жәмилә ханым. (Қожа Ахмет Ясауидің өкіл қызы) ХІІ ғ.
 5. Қоқырас хан — ХІ ғ.
 6. Әулие хан — ХІ ғ.
 7. Шорнағат хан — ХІ ғ.
 8. Ілияс хан — ХІ ғ.
 9. Саад әулие (Жолбарыс хан) — ХІ ғ.
 10. Бағдизан ақ топырақ әулие
 11. Әбділдә хан
 12. Бибі Хасаб
 13. Марқаді Мүннавара Паклар
 14. Шихаб ад-дин Сарвар. ХІІ ғ.
 15. Фам ғашық зікірші
 16. Шайық Наджим ад-дин
 17. Баба Ғәріп
 18. Үндемес ата
 19. Жеті ата
 20. Ұшбас ата
 21. Шахаб ад-дин Исфиджаби (Әзіреті молла)
 22. …Ходжа… — 1431-1432 жж.
 23. Мұхаммед қожа ибн Ерқожа қазы — 1414 ж.
 24. Бұхар қожа
 25. Қожа Дәруіш Мұхаммед — 1504,1514, 1525 жж.
 26. Тоқтасын ибн қожа Құдайберді — 1543 ж.
 27. Ысхақ қожа шайх ул-ислам — XVIIғ. II-жар.
 28. ибн… Насыр ата — 1679-80 жж.
 29. … Жақып ата ибн қожа Файзулла — XVIIғ.
 30. Жұнайдулла қожа нақыб — 1836 ж.
 31. Әли Әкбар қожа нақыб — 1866 ж.
 32. Имам Жағыпар қожа Қади — 1872 ж.
 33. Қыпшақ, Тоқпан  Қостанұлы Жантас — 1879 ж.
 34. Молла Ходжа ибн молла — 1874 ж.
 35. Ходжа Әли мір Оспан бай — 1917 ж.
 36. Бек Шайқым қожа
 37. Әжі қожа Мүсірәлі сопы әзіз Текешшайықұлы (Жәдікұлы) — 1639-1721 жж.
 38. Қожа Сауранбай Мүсірәлі сопы әзіз ұлы — 1752 ж.
 39. Қожа Бегімысық ата (Қаз дауысты Қазыбекпен бірге жерленген) — XVIІI ғ. ІІ-жартысы
 40. Жалайыр Байшегір баба Тоқтыбекұлы — ХV-XVI ғғ.
 41. Қаракесек Шаншар абыз Бұлбұлұлы — XVI- ХVІІ ғғ.
 42. Қосдәулет Нұрби абыз — XVI ғ.
 43. Ақтан абыз — XVI ғ.
 44. Найман Қонақай әулие — XVIІ- XVIІІ ғғ.
 45. Жалайыр Нарынбай әулие — 1763 ж.
 46. Керейіт Амандық әулие Арықұлы — 1644-1734 жж.
 47. Абдужаппар ибн Ахмадулла хафиз (Жапар қожа ибн Заһур қожа ибн Ахмет қожа) — 1662 ж.
 48. Жаппас сахыб Қонысбай Тәңірбергенұлы
 49. Фазыл қожа ибн Абзал қожа
 50. Жетімдер Айтуар қажы — ХІХ ғ. аяғы
 51. Қожа Әли (Мір Осман бай) – 1916 жылы қайтыс болған.
 52. Темір, Шәйбан әулеттері мен Қазақ хандығы тұсында жерленген тұлғалар – 17 (он жеті)
 53. Әмірзада Әли ибн мырза Бұрындық — 1438 ж.
 54. Рабия Сұлтан бегім Ұлықбек қызы — 1485 ж.
 55. Көшкінші хан Әбілқайыр хан ұлы — 1530 ж. шамасы
 56. Келді Мұхаммед сұлтан Сүйініш хан ұлы — XVI ғ. І-жартысы
 57. Мәстура ханым Келді Мұхаммед қызы — 1519-1520 жж.
 58. Мүбәрәк шах сұлтан Келді Мұхаммед ұлы — 1519 ж.
 59. Құл Мұхаммед сұлтан Келді Мұхаммед ұлы — 1524 ж.
 60. Аман бике ханым Жәнібек хан қызы — 1519-20 жж.
 61. Хадиша сұлтан Мәулен Әзіз қызы — XVI ғ. басы
 62. Әмір Шуджа ад-дин Мансұр мырза, (Әмір Хұсайн Қоңырат ұрпағы) — 1533-34 жж.
 63. Әмір Шұджа ад-дин Хилал мырза, (Әмір Хұсайн Қоңырат ұрпағы) — 1534-35 жж.
 64. Мырза… Мұхаммед…бин Әмір хан — 1541 ж.
 65. Бақи сұлтан Мір Қалани — ХVІ ғ. ІІ-жартысы
 66. Дана бибі мір Қалани — XVI ғ. ІІ-жартысы
 67. Қарона бибі әмір Насруллах қызы — 1689 ж.
 68. Парсы Мұхаммед
 69. Мәхдәлия ханым, Шәйбани ханның әйелі XV ғ. — XV ғ.

ІІІ. Қазақ хандары

 1. Есім хан Сығай хан ұлы — 1598-1628 жж.
 2. Жәнібек хан Есім хан ұлы — 1629-1646 жж.
 3. Жәңгір хан Есім хан ұлы — 1646-1652 жж.
 4. Тәуке хан Жәңгір хан ұлы — 1680-1715 жж.
 5. Тұрсын хан   Құдайменде  сұлтан ұлы — 1712-1717 жж.
 6. Қайып хан Қосрау сұлтан ұлы — 1715-1719 жж.
 7. Болат хан Тәуке хан ұлы — 1718-1726(29)жж.
 8. Сәмеке хан Тәуке хан ұлы — 1724-1735жж.
 9. Жолбарыс хан Абдулла хан ұлы — 1720-1740 жж.
 10. Сейіт хан Сәмеке хан ұлы — 1739-1745 жж.
 11. Барақ хан Тұрсын хан ұлы — 1749-1750 жж.
 12. Сығай хан Барақ хан ұлы — 1750 ж.
 13. Әбілмәмбет хан Болат хан ұлы —1739-1771 жж.
 14. Абылай хан Уәли сұлтан ұлы — 1771-1780 жж.
 15. Әбілфейіз хан Әбілмәмбет хан ұлы — 1771-1783 жж.
 16. Тәуке хан Әбілмәмбет хан ұлы — 1771-1797 жж.
 17. Есім хан Сәмеке хан ұлы — 1755-56-1798жж.
 18. Болат хан Әбілмәмбет хан ұлы — 1771-1798 жж.
 19. Тоғай хан Қарабас сұлтан ұлы — 1827 ж.
 20. Бөкей хан Барақ хан ұлы — 1816-1819 жж.
 21. Әликен хан Қарабас сұлтан ұлы — 1858-1860 жж.

IV. Сұлтандар

 1. … сұлтан … — 1582 ж.
 2. Ондан сұлтан Сығай хан ұлы — 1583-85 жж.
 3. Қайнар Күшек сұлтан Ондан сұлтан ұлы — 1598 ж. соңы қайтыс болған.
 4. Қасым сұлтан Абылай хан ұлы — 1836 ж.
 5. Байтемір сұлтан
 6. Маман сұлтан Барақ хан ұлы — 1750 ж.
 7. Сұлтан Махмұд төре — 1870 ж.
 8. Бопы сұлтан Әбілфейіз хан ұлы – 1784 ж.

V. Билер

 1. Арғын, Қазыбек би Келдібек ұлы —1667-1763 ж.
 2. Арғын, Бертіс би Шаншар ұлы (Келдібектің бауыры) — 1633-1707 жж.
 3. Арғын Әнет баба Кішік ұлы — 1626-1723 жж.
 4. Есіркеп би — XVIІI ғ. аяғы
 5. Қарауыл Дүйсен би Есенберліұлы — XVIІI ғ. аяғы
 6. Арғын Атығай Бағыс Әжімбет би Қыдырұлы — ХVІІІ ғ.
 7. Найман, Бағаналы Шоңғара би Сарыұлы — 1815-1870
 8. Арғын Ханнаби (Шыны би) Серке ұлы1877-78 жж.
 9. Саңғыл, Күлен би Үсенұлы
 10. Қоңырат, Жандар, Күлен би Әйменбетұлы — 1735-1740 жж.
 11. Найман, Балталы, Үсен би — XVIІI ғ екінші жартысы мен ХІХ ғасырдың басы
 12. Арғын, Айдабол, Шоң би Едіге ұлы — 1764-1836 жж.
 13. Арғын, Торайғыр би Едіге ұлы, Шоңбидің інісі — 1837 ж.
 14. Арғын Сүгірұлы Мешітбай-Шақшақ Жәнібектің батагөйі — ХVІІІ ғ.
 15. Шаштығұл би — XVIІI-ХІХ ғғ.
 16. Арғын, Қаракесек Қараменді би Төлемісұлы — ХVІІІ ғ.
 17. Арғын, Қаракесек Қараменді би Шақаұлы — 1707-1797 жж.
 18. Арғын, Қарауыл Қанай би Құттымбетұлы — 1695/98– 1780 жж.
 19. Саңғыл Дүйсен би Сауранбайұлы
 20. Жаппас Тұрдықұл би Қожамқұл ұлы (Құрмантай ұлы) — 1894-95 жж.
 21. Найман, Бағаналы, Бабыр би Бөкенішбай ұлы — 1770-1864 жж.
 22. Мадияр би Жауғаштыұлы — 1655-1735 жж.
 23. Дулат, шымыр Қонай би — 1687-1769 жж.
 24. Қарақыпшақ Әжібай би Қарпықұлы — 1791-1866 жж.

VІ. Батырлар

 1. Атығай Құлеке батыр, Тілеукенің әкесі — XVIІғ. басы
 2. Шекті Тілеу батыр Айтұлы — 1630-1684 жж.
 3. Шекті Жолдыаяқ батыр Тілеуұлы — 1665-1684 жж.
 4. Қалдыбай батыр Қангелдіұлы
 5. Сіргелі Есіркеп батыр Жаманқараұлы — 1696 ж.
 6. Қаракерей Қазанбай батыр — 1680-1730 жж.
 7. Тарақты Қыдыр Наймантай батыр — 1745ж.
 8. Саңырақ батыр Тоқтыбайұлы — 1692-1749 жж.
 9. Арғын Қожаназар батыр Досұлы – XVIІғ
 10. Тобықты, Көкенай батыр Үмбетайұлы — 1648-1728 жж.
 11. Атығай, Қойлы Андықожа батыр — 1672-1752 жж.
 12. Шақшақ Жәнібек батыр — 1693-1751 жж.
 13. Керей Жәнібек батыр — XVIІІ ғ.
 14. Сіргелі Тілеуке батыр (Тілеулі) Қарабатыр — 1694-1754 жж.
 15. Қоңыршұнақ Ердес батыр Шүренұлы (Шораұлы) — XVIII-ХІХ ғғ.
 16. Тобықты Жандос батыр Олжайұлы — 1715-1752 жж.
 17. Арғын Мерген батыр Бабасұлы Теңізбай — 1691-1754 жж.
 18. Кәрсон Таңыбай батыр Бекназарұлы — 1670-1755 жж.
 19. Арғын Құлеке батыр Тәңірбердіұлы — 1750-1760 жж.
 20. Тама Дәулеткелді Жарасұлы Бұзау батыр — 1700-1780 жж.
 21. Қырықмылтық Адай Шоғы Мұңалұлы — 1667-1726 жж.
 22. Қарабалуан Жанұзақ Алдиярұлы — 1688-1749 жж.
 23. Найман Матай Бөрібай батыр Сарыұлы — 1694-1756-60 жж. қайтыс болған.
 24. Жетімдер Сүйіліш батыр Есқараұлы
 25. Арғын Қойлыбай батыр Малайұлы — XVIІI ғ.
 26. Қоңырат, қараша Айтбай батыр Сырғақұлы — ХІХ ғ.
 27. Өтейұлы Бекбаулы батыр — ХІХ ғ.
 28. Кете Текей батыр Қарпықұлы — 1679-1764 жж.
 29. Қанжығалы Бөгенбай батыр Ақшаұлы — 1680-1775 жж.
 30. Жәутік батыр Таңыбайұлы — 1731-1775 жж.
 31. Атығай Жәпек батыр Дәуітбайұлы — 1771 ж.
 32. Найман Бағаналы Төлек батыр Өтепұлы — 1698-1775 жж.
 33. Қоралас Жауғаш батыр Қырбасұлы — 1733-1782 жж.
 34. Керней Жарылғап батыр Түйтеұлы — 1733-1784 жж.
 35. Шаншар Мамай батыр Бөртеұлы — 1704-1789 жж.
 36. Керей Бәйімбет батыр Төбетұлы — 1692-1779 жж.
 37. Тама Бижігіт батыр Бұзауұлы — 1719/20-1796 жж.
 38. Дулат Қойкелді батыр — 1702-1795 жж.
 39. Уақ Әжібекұлы Есенқұл (Жалаңбас) батыр — 1690-1766 жж.
 40. Арғын Сайдалы Нияз батыр Барқыұлы — XVIІI ғ.
 41. Қанжығалы Әлібек батыр Құдайбердіұлы — 1701-1806 жж.
 42. Қоңырат, қараша Сырғақ батыр Ниязұлы — XVIІI ғ.
 43. Қаржас Мырзақұл батыр — XVIІI ғ.
 44. Найман Тоқпанбет батыр Тұңғатұлы (Қолағаш баба) — 1705-1801 жж.
 45. Матай Төртқара Апыр батыр — 1736-1739 жж.
 46. Тобықты Мамай батыр — XVIII ғ. басы — 1810 ж.
 47. Найман Дулыға батыр Көшербайұлы — 1836-1890 жж.
 48. Мәнжіғұл батыр
 49. Арғын, Қаракесек, Есей батыр — XVIІI – ХІХ ғғ.
 50. Қаңлы Есенбай батыр — 1772-1844 жж.
 51. Шеркеш Сүтемген батыр — ХVII-XVIII ғғ.
 52. Қыпшақ Нияз батыр Өстемірұлы — XVIII ғ.
 53. Айтбай батыр Аткелтірұлы — XVIII ғ.
 54. Қоңырат Бәйменбет батыр Өтейұлы — 1683-1770 жж.
 55. Қоңырат Желкілдек батыр Бөлтекұлы — XVIII ғ.
 56. Арғын Қаратоқа Қалмамбет батыр Жасыбайұлы — XVIII ғ.
 57. Ботпай Қарпық батыр Өтепұлы — 1715-1800 жж.
 58. Сіргелі Шоңай батыр — 1718-1799 жж.
 59. Арғын Қозған Бекше мерген батыр — XVIII ғ.
 60. Керней Дәу баласы Балта батыр — 1742-1743 жж.
 61. Арғын, тобықты Бөкенші батыр Қайдосұлы — 1720-1780 жж.
 62. Қоңырат, қараша Мәмек батыр Ниязұлы — 1700-1780 жж.
 63. Албан Әжібай батыр Найманбайұлы – шамамен 1699-1778 жж.

VІІ. Әзіз  аналар

 1. Шақшақ Жәнібек батырдың анасы — 1743ж. қайтыс болған
 2. Жанқыз — 1886 ж.
 3. Арғын, Бәсентиін Ханым бике Қазанғапқызы
 4. Бопай ханым Қасым Сұлтан қызы – ХІХ ғ.
 5. Абылай ханның бәйбішесі Қарашаш ана — XVIII ғ.

VIII. Датқалар, Болыстар

 1. Жетімдер Байзақ датқа — ХІХ ғ. І –жартысы
 2. Тіней Елқонды датқа — ХІХ ғ. І –жартысы
 3. Жетімдер Оразкелді датқа — 1700-1785 жж.
 4. Жетімдер Қанай датқа Байгелдіұлы — ХІХ ғ.
 5. Қыпшақ Тұрсынбай датқа Бүркітбайұлы — 1798-1854 жж.
 6. Жауғашты Құдас датқа Кілкеұлы — ХІХ ғ.
 7. Жаппас Қолшабайұлы Қонысбай болыс (Қонысбайұлы Құрбан) — 1865 ж.
 8. Жетімдер Атығайұлы Битабар болыс — ХІХ ғ. ІІ –жартысы
 9. Божбан Қайдауылұлы Мырзабай болыс — ХІХ ғ. ІІ –жартысы
 10. Найман ақтаз Уәйіс болыс Байжанұлы — 1877-78 жж.

ІХ. Игі жақсылар

 1. … Тоқтамыс … — 1543-44 жж.
 2. Белгісіз адамның тасы — 900 деген жазу ғана сақталған, ол бізше 1595 ж. сәйкес
 3. Жаппас Бекен мырза Тұрсынбайұлы — 1588- 1598 жж.
 4. Қаратамыр Мәмбет Аталық Бұлғақұлы — 1690-1769 жж.
 5. Қырықмылтық Шобан Жаманқұлұлы — 1701-1773 жж.
 6. Жаппас Қоныс Тәңірбергенұлы
 7. Түмен мырза Әйменбетұлы
 8. Шаншар Жарылқап Тілеукеұлы — XVII — XVIII ғғ.
 9. Арғын Күлік, Айбасбай
 10. Арғын Айдабол, Ақпанбай
 11. Найман Алдаберген – Тілеулі мыңбасының әкесі
 12. Арғын, Қаракесек Байдәулет Құдайбердіұлы — XVII — XVIII ғғ.
 13. Кіші жүз… Ахмет Пайзуллаұлы — 1866-67 жж.
 14. Маңғытай Құттыбайұлы Тоғызбай баба — ХVІІІ-ХІХ ғғ.
 15. Арғын Махамбет — 1897 ж.
 16. Көшек Тәтімырзаұлы
 17. Байкісі Тәтімырзаұлы
 18. Жанкісі Тәтімырзаұлы
 19. Қонысбайұлы Құрбан (Құлса Құлбайұлы) руы Жабай — 1874-1875 жж.
 20. Қыпшақ Қостанұлы Жантас (Құштанұлы) — 1874-1879 жж.
 21. Тәджір ұлы (ибн Таджир)
 22. Арғын Жапар … Мұрат …  — 1897-1898 жж. қайтыс болған.
 23. Арғын Қамбар Тәліпбайұлы — 1897-1898 жж.
 24. Биған (Спан) мырза Құрасбайұлы — ХІХ ғ. аяғы
 25. Найман Бекболат Күшетқалиұлы — (ХІХ ғ. аяғы)
 26. Арғын Жұман Сармантайұлы — ХІХ ғ.
 27. Арғын Ерназар Сармантайұлы — ХІХ ғ.
 28. Арғын Алда Сармантайұлы – ХІХ ғ.
 29. Арғын Қойшыбай Жұманұлы — ХІХ ғ.
 30. Болған бәйбіше Жұман келіні — ХІХ ғ.
 31. Арғын Тоқа Байқозы Жанкелдібиұлы — ХVІІІ-ХІХ ғғ.
 32. Арғын, Алтай, Сайдалы Арыстан Аталық – шамамен 1560—1650 жж.
 33. Арғын, Алтай, Сайдалы Арыстанұлы Барқы (батыр) Аталық – шамамен 1615-1712 жж.