Личности (исторические)

Список Казахских ханов,аулие,биев и самых уважаемых, которого похоренены мовзолея и мовзолея Ходжа Ахмеда Ясави.

 

Ходжа Ахмеда Ясави

 

ХІІ в.

Кокырас хан

 

ХІІ в.

Шорнагат хан

 

ХІІ в.

Илияс хан

 

ХІІ в.

Саад аулие (Жолбарыс хан)

 

ХІІ в.

Айша Хуштадж Муса кожакызы

 

ХІІ в.

Есим хан

 

1627-1628 гг.

Жанибек хан

 

1643 г.

Жангир хан

 

1652 г.

Тауке хан

 

1715 г.

Турсын хан

 

1717 г.

Кайып хан

 

1718 г.

Болат хан

 

1723 г.

Самеке  хан

 

1738 г.

Жолбарыс хан

 

1740 г.

Сейит хан

 

1745 г.

Сыгай хан

 

1750 г.

Барак хан

 

1750 г.

Әбиламбет хан

 

1771г.

Абылай хан

 

1711-1781 гг.

Әбилфейиз хан

 

1783 г.

Тауке хан

 

1797 г.

Болат хан

 

1798 г.

Есим хан

 

1798 г.

Тогай хан

 

1816 г.

Бокей хан

 

1819 г.

Аликен хан

 

1860 г.

Маман султан Барак хан улы

 

ХІХ в.

Касым Султан Абылайулы 

 

ХІХ в.

...Кожа...

КП № 901

1431-1432 гг.

...Амирзада Али...

КП № 906

1438 г.

Баки Султан Мир Калани

КП № 912

ХV в.

Рабия Султан Бегим

КП № 34

1485 г.

Кожа Даруиш Мухамед

КП № 895

1504-1514 гг.

Жалайыр Байшегир Токтыбекулы

 

XIV-XV вв.

Мубарак Шах Султан

КП № 913

1519 г.

Мастура Ханым

КП № 907

1519г.

Аман Бике Ханым (Доч Жанибека хана) 

КП № 37

1519-1520 гг.

Кул Мухаммед Султан 

КП № 397

1524 г.

Шуджа Ад-Дин Халил Мырза  

КП № 896

1533 г.

Мухаммед Амир Хан 

 

1541 г.

Шуджа Ад-Дин Мансур Мырза 

КП № 38

1533-1543 гг.

Кудайбердиулы Токтасын

КП № 924

1543 г.

...Токтасын...

КП № 917

1543-1544 гг.

Актан Абыз  

 

XVI в.

Бек-Шайкым Кожа  

 

XVI в.

Неизвестный

 

XVI в.

Хадиша Султан 

КП № 908

XVI в.

Косдаулет Нурби Абыз

 

XVI в.

...Султан...

КП № 894

1582 г.

Ондан Султан  

 

1585 г.

Дана Биби Мир Калани 

КП № 919

1597 г.

Жаппас Бекен Мырза Турсынбайулы  

 

1588-1598 гг.

Ыскак Кожа Шайх-Ул Ислам  

КП № 910

XVII в.

Каракесек  Шаншар Абыз Булбулулы  

 

XVI-XVII вв.

Каракесек Бертис Би Шаншарулы 

 

XVII в.

...Насыр-Ата  

 

1679-1680 гг.

Шекти Тилеу Батыр Айтулы 

 

1630-1684 гг.

Шекти Жолдаяк Батыр Тилеуулы 

 

1665-1684 гг.

Карона Биби   

КП № 909

1689 г.

Есиркеп Батыр Жаманкараулы 

 

1696 г.

Ажи Кожа

 

XVII в.

Суилиш батыр Ескараулы

 

XVII-XVIII вв.

Ажибай Батыр  

 

XVII-XVIII вв.

Шеркеш Сутемген Батыр

 

XVII-XVIII вв.

Аргын Анет Баба Кишикулы 

 

1626-1723 гг.

Адай Шогы Батыр (Кырыкмылтык) Муналулы 

 

1667-1726 гг.

...Жакып Ата ... 

КП № 911

XVIII в.

Есиркеп Султан   

 

XVIII в.

Курлеуит Кипчак Нияз Батыр Остемирулы 

 

XVIII в.

Багдизан ак топырак аулие

 

Неизвестно

Абдилда хан

 

Неизвестно

Биби Хисаб

 

Неизвестно

Тобыкты Кокенай Батыр  

 

1648-1728 гг.

Каракерей Казанбай (Казыгул) Батыр  

 

1680-1730 гг.

Мадияр Би Жаугаштыулы

 

1655-1735гг.

Керейт Амалдык Аулие Арыкулы  

 

1644-1734 гг.

Карауыл Канай Би

 

ХVІІІ в.

Дау баласы Балта Батыр 

 

1742-1743 гг.

Мать Жанибека батыра

 

1743 г.

Аргын Каракесек Караменди Би

 

ХVІІ-ХVІІІ вв.

Таракты Наймантай Батыр 

 

1745 г.

Жанузақ Батыр (Карабалуан) Алдиярулы 

 

1688-1749 гг.

Аргын Басентиин Ханымбике

 

ХVІІ-ХVІІІ вв.

Санырык Батыр Токтыбайулы 

 

1692-1749 гг.

Шакшак Жанибек Батыр

 

1752 г.

Тобыкты Жандос Батыр Олжайулы

 

1715-1752 гг.

Атыгай-Койлы Андыкожа Батыр

 

1752 г.

Мусирали Сопы Азиз Улы Сауранбай 

 

1752 г.

Мерген Батыр (Тенизбай) Бабасулы  

 

1754 г.

Канжыгалы Алибек Батыр Кудайбердиулы  

 

ХVІІІ в.

Сайдалы Нияз Батыр 

 

ХVІІІ в.

Шаншар Жарылкап Батыр Тилеукеулы  

 

ХVІІ-ХVІІІ вв.

Аргын Каракесек Байдаулет Кудайберлиулы

 

ХVІІ-ХVІІІ вв.

Айтбай Батыр Аткелтирулы

 

ХVІІІ в.

Карсон Бекназарулы Таныбай Батыр 

 

1670-1755 гг.

Аргын Кулеке Батыр Танирбердиулы   

 

1750-1760 гг.

Аргын Койлыбай Батыр Малайулы

 

ХVІІІ в.

Жалайыр Нарынбай Аулие  

 

ХVІІІ в.

Аргын Сугирулы Мешитбай-Шакшак Молла Джанибека

 

ХVІІІ в.

Матай Борибай Батыр  

 

1756-1760 гг.

Каз Дауысты Казыбек Би Келдибекулы 

КП №36 

1667-1763 гг.

Кожа Бегимысык аулие

 

ХVІІІ в. II половины

Найман Конакай Аулие  

 

1763 г.

Карпыкулы Текей Батыр  

 

1679-1764 гг.

Каратамыр Мамбет Аталык Булгакулы   

 

1690-1769 гг.

Конырат Отейулы Байменбет Батыр 

 

1683-1770 гг.

Кырыкмылтық Шобан Батыр Жаманкулулы  

 

1701-1773 гг.

Канжыгалы Богенбай Батыр

 

1775 г.

Карашаш ана. Жена Абылай хана

 

ХVІІІ в.

Таныбайулы Жаутик Батыр  

 

1731-1775 гг.

Найман Баганалы Отепулы Толек батыр

 

1683-1760 гг.

Тама Даулеткелди Жарасулы Бузау батыр

 

1700-1780 гг.

Коралас Жаугаш Батыр Кырбасулы  

 

1733-1782 гг.

Каракесек Жарылгап Батыр 

 

1733-1786 гг.

Бортеулы Мамай Батыр

 

1704-1789 гг.

Курсары Керей Байимбет Батыр Тобетулы  

 

1708-1790 гг.

Койкелди Батыр

 

1795 г.

Желкилдек Батыр Болтекулы

 

ХVІІІ в.

Караменди би

 

XVIII в.

Карауыл Дуйсен Би Есенберлиулы

 

ХVІІІ в.

Ботбай Отепулы Карпык Батыр  

 

1715-1800 гг.

Уак Ажибекулы Есенкул (Жаланбас) батыр

 

1690-1766гг.

Токпанбет Батыр (Колагаш Баба) Тангытулы  

 

1705-1801 гг.

Матай Торткара Апыр батыр

 

1736-39 гг.

Кулен Би   

 

ХVІІІ в.

Отейулы Бекбаулы Батыр  

 

ХVІІІ в.

Сиргели Тилеуке Батыр  

 

1693/94-1752/52 гг.

Тама Бижигит батыр Бузауулы

 

1719/20-1796 гг.

Айдабол Акпанбай

 

ХІХ в.

Жанкиси Татимырзаулы 

 

ХІХ в.

Караша Айтбай Батыр Сыргакулы

 

ХІХ в.

Каржас Мырзагул Батыр  

 

ХІХ в.

Бопай ханым Доч Касыма Султана

 

ХІХ в.

Кожа Али Мир Оспан Бай 

КП № 899 

ХІХ в.

Конырат Сыргақ Батыр Ниязулы  

 

ХІХ в.

Кошек Татимырзаулы  

 

ХІХ в.

Кулик Айбаспай  

 

ХІХ в.

Манжигул Батыр  

 

ХІХ в.

Найман Алдаберген Тилеуулы    

 

ХІХ в.

Танирбердиулы Сакыб-Конысбай    

 

ХІХ в.

Усен Би (Балталы Найман) 

 

ХІХ в.

Шаштыгул Би     

 

ХІХ в.

Тобыкты Мамай батыр 

 

ХVІІІ в.-1810 г.

Шон Би 

 

1754-1836 гг.

Жунайдолла Кожа Накып  

КП № 918   

1836 г.

Есенбай Батыр     

 

1778-1844 гг.

Кипчак Турсынбай датка

 

1798-1863 гг.

Кушеткалиулы Бекболат 

КП № 903

ХІХ г.

Коныршунак Ердес Шуренулы   

 

ХVІІІ-ХІХ вв.

Баганалы Бабырби Бокенбайулы      

КП № 900 

1864 г.

...Али Акбар Кожа Накып   

КП № 915 

1866 г.

Ахмет Файзулла... Младший жуз    

 

1866-1867гг.

Султан Махмуд Торе

КП № 923

1870 г.

Байтемир Султан 

 

ХІХ в.

Молла Кожа Ибн Молла  

КП № 914 

1871 г.

Имам Жагыпар Кожа Кади  

 

1872г.

Конысбайулы Кулса

КП № 902

1811-1874 гг.

Биган Мырза Курасбайулы (Спанмырза)  

КП № 904 

ХІХ в.

Жетимдер Байзак Датка  

 

ХІХ в.

Жетимдер Оразгелди Датка   

 

ХІХ в.

Тиней Елконды Датка

 

ХІХ в.

Жетимдер Атыгайулы Битабар Болыс

 

ХІХ в.

Жетимдер Канай Датка Байгелдиулы

 

ХІХ в.

Айменбетулы Тумен Мырза

 

ХІХ в.

Байкиси Татимырзаулы  

 

ХІХ в.

Божбан Кайдауылулы Мырзабай Болыс

 

ХІХ в.

Жаппас Колшабайулы Конысбай Болыс

 

ХІХ в.

Жаугашты Кудас Килекеулы  

 

ХІХ в.

Есей Батыр  

 

ХVІІІ-ХІХ вв.

Сангыл Дуйсен Би Сауранбайулы 

 

ХІХ в.

Сангыл Кулен Би Усенулы

 

ХІХ в.

Байжанулы Уайс  Болыс

КП № 916

1796-1876 гг.

Ханнаби Серкеулы 

КП № 503

1768-1878 гг.

Кипчак Костанулы Жантас 

КП № 898

1879 г.

Найман Кошербайулы Дулыга Батыр  

 

1836-1890 гг.

Кожамкулулы Турдыкул Би 

КП № 905  

1894-1895 гг.

...Талипбайулы Камбар ... 

 

1896 г.

Аргын Махамбет  

 

1897-1898 гг.

...Жаппар Мурат ...

КП № 897  

1897-1898 гг.

...Таджирулы...

 

Неизвестно

Жетимдер Айтуар Кажы   

 

ХІХ в.

Найман Баганалы Сарыулы Шонгара би

 

1815-1870 гг.

 

 

 

О Барак хане, погребенном в Туркестане

Барак Турсын улы – один знаменитых ханов  XVIII века.Он был известен под именами Кырыксан Барақ-султан(Сороковой Барак), Барак хан, Барак младший, Барак-султан, султан Барақ-батыр. [Артыкбаев, 2001. С. 139].