Мың бір хадис

Көне баспа.  Мұхаммед (с.а.у) пайғамбарымыздың хадистері жайлы. 1000 хадисі толық жазылған. «Хадис» хабар, сөз деген мағынаны білдіреді. Кітап араб тілінде түсіндірмесі түркі тілінде жазылған. 1-303 бет. Қазан қаласында 1906 жылы басылған.